МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН
Количка

Дефектнотокова защита (RCCB) Acti 9 iID 2P 25A 30mA тип AC

Дефектнотокова защита iID 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита iID 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита iID 25A 2P Acti9
Дефектнотокова защита (RCCB) Acti 9 iID 2P 25A 30mA тип AC
 • Статус: В наличност
 • Производител: Schneider Electric
 • Код: A9R41225
Цена:
85.50 лв.
2 години гаранция
пълните условия за гаранция прочетете тук

Дефектнотокова защита (RCCB) Acti 9 iID 2P 25A 30mA тип AC

Acti 9 iID Дефектнотокови защити

Част от 9 Series

Характеристики

Acti 9 iID дефектнотоковите защити за монтаж на DIN шина са напълно координирани с автоматичните прекъсвачи iC60 и осигуряват абсолютна сигурност на хората, оборудването както риск от пожар; оптимална непрекъснатост на работата и удължаване на експлоатациония живот.

 • VISI-SAFE : абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място.
 • Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал
 • VisiTrip : бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване.
 • Fully immune earth leakage protection : оптимална непрекъснатост на работата, Специално с ДТЗ тип Si за приложение в замърсени мрежи и агресивни среди.
 • Допълнителните електрически аксесоари и аксесоари за монтаж са същите като за авт.прекъсвачи iC60.
 • Номинален ток: 1 до 100А 
 • Si (супер имунизация), AC, A, 
 • 30mA чувствителност: допълнителна защита срещу директен контакт (съгласно IEC 60364) 
 • 100mA, 300mA, 500mA чувствителност: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (съгласно IEC 60364) 
 • Селективна версия: за осигуряване на коректна селективност между отделните дефектнотокови защити и сработване на устройството, което е най-близо до повредата 
 • Пълна координация с автоматичните прекъсвачи от гамите Acti 9 & Multi 9
 • Съгласно стандарт IEC EN 61008-1, сертифициран от официални регулаторни органи 
 • Изолационни функции съгласно индустриалния стандарт IEC/EN 60947-2
 • Оперативно напрежение: до 440 V AC, изолационно напрежение: 500 V
 • Допълнителни аксесоари: индикация на статус и сработване, независим изключвател минимално напреженов изключвател, максимално напреженов изключвател

Ползи

Ефективността, която заслужавате

 • Новият стандарт за дефектнотокови защити в крайното електроразпределение,
 • Оптимална непрекъснатост на работата с VisiTrip,
 • Оптимална ел.имунизация на ДТЗ тип Si (суперимунизация),
 • Лесен избор чрез новите реф. номера,
 • Лесен монтаж чрез бързи, ергономични & безопасни IP20 клемни капаци & надеждни връзки (момент на затягане 2 пъти над стандарта),
 • С грижа към околната среда със 100% рециклируеми компоненти.

Приложения

Защита за всякакви индустриални и административни сгради срещу:

 • Електрошок (в съотвтествие със стандарт IEC 60364 и националните стандарти);- h
 • Риск от пожар поради ток на утечка в ел. инсталации на сградата.

Избор на дефектнотокова защита. Принципи при проектиране и изпълнение на електрически инсталации.

Как надеждно да защитим хората?

Ако човек неволно се докосне до части от електрическатаинсталация, които нормално се намират под напрежение (директендопир) през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка надесетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвачили предпазителят няма да изключат и следователно не могат дазащитят човека в такъв случай. Единственото сигурно средство зазащита в случая е дефектнотоковата защита.

Установено е, че протичането на ток с големина над 30 mA презчовешкото тяло може сериозно да застраши здравето и живота начовек.

Следователно дефектнотокова защита с чувствителност 30mA есигурно средство за защита на хората от поражение от електрическиток.

Чл. 1796 от Наредба No3 за устройството на електрическите уредбии електропроводните линии* предвижда в токови кръгове, откоито се захранват контактни излази, да се използватдефектнотокови защити** с номинален ток на сработване не поголям от 30mA.

Защо е необходимо да се предвижда защита срещу индиректен допир?

При повреда на изолацията между фазен проводник и метален корпусна електроуред може да възникнат опасни допирни напрежениямежду корпуса и земята. Ето защо веригата на повреденияелектроуред трябва да бъде изключена по най-бързия начин.

За номинално напрежение 220V времето за изключване не трябва дае по-голямо от 0,4s.

Според Чл. 1790 от Наредба No3 трябва да се провери далиавтоматичният прекъсвач или предпазителят гарантират време заизключване на повредения консуматор под 0,4s, което означавада се провери дали токът на повреда по контура фаза – защитенпроводник е достатъчно голям за да предизвика мигновенотоизключване на автоматичния прекъсвач. При малки стойности натока на повреда ако това условие не е изпълнено задължителнотрябва да се използва дефектнотокова защита, която щегарантира навременното изключване на повредения консуматор.

Каква защита трябва да се предвиди срещу риск от пожар?

Голям процент от пожарите в сгради се дължат на повреди визолацията на електрическата инсталация. В мястото на повредатапротича ток на утечка към земя. Доказано е, че при стойност на тозиток над 500 mA се създава сериозен риск за възникване на пожар.

Тъй като ток с такава стойност не може да предизвика изключванетона защитаващия автоматичен прекъсвач, навременното изключванена повредения участък може да бъде гарантирано само с прекъсвач затокове на утечка (дефектнотокова защита).

За защита от пожар по електрически причини Чл. 1801 от наредбаNo3 препоръчва дефектнотокова защита с ток на сработване непо-голям от 300 mA.

Къде трябва да се предвижда дефектнотокова защита?

Според Наредба No3 дефектнотокова защита с чувствителност 30 mAзадължително трябва да се използва и в следните случаи:

– За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, вкоито могат да се включват преносими електрически уреди –чл. 1789.

На практика това са всички контактни излази с общопредназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради,сервизни помещения и др.

– За защита на токови кръгове, захранващи контакти в помещенияс повишена опасност и особено опасни помещения – бани,мокри помещения, помещения с влага и подобни – чл. 1799

Решението

Разделяне на консуматорите на отделни токови кръгове, защитени сотделни дефектнотокови защити или използване на тип “si”дефектнотокови защити на Schneider Electric, при които за праг на сработване 30mA изключването става при ток на утечка 28 –30 mA

При липса на данни за тока на утечка на електропотребителитеспоред Наредба No3 се приема 0.4 mA на 1 А работен ток.

При недобро полагане на електрическата инсталация (механичнинаранявания на изолацията на проводниците и др.) също възникваттокове на утечка. Когато при недобре изпълнена електрическаинсталация много токови кръгове се защитават от еднадефектнотокова защита може да възникне същият проблем, катогорния – токовете на утечка се сумират и могат да доведат до честислучайни изключвания.

Пример: изпълнение на инсталацията с мостов проводник положендиректно под мазилката, механични наранявания на изолацията приполагането, една дефектнотокова защита 30mA на входа на таблотопри голям брой изходящи токови кръгове.

Решението: намаляване броя на токовите кръгове, защитени от еднадефектнотокова защита

Препоръка:по принцип линии, защитени с дефектнотокова защита да не сеизпълняват с мостов проводник.

Селективност между дефектнотокови защити

При наличие на дефектнотокови защити на входа на таблото и нанякои от изходящите линии тяхното действие трябва да е селективнот.е. при ток на утечка трябва да изключи само защитата наповредения извод но не и тази на входа на таблото. За гарантиране населективност трябва да се осигури разлика в прага на сработване надвете защити най-малко три пъти и защитата на входа да еселективна s .

Пример – на извода 30mA, на входа 300mA s

Начин на доставка:

Доставките ни се извършва чрез куриерски фирма Speedy или Econt в срок от 1 до 3 работни дни. Цените за доставка до офис са фиксирани. Спиди до офис – 4.90 лв. и Еконт до офис - 6.90 лв. Цените за доставка до точен адрес  са променливи и се изчисляват, според трарифите на куриера и размер на наложен платеж, тегло и обем). При поръчки над 100 лв. получавате безплатна доставка доставка до офис на куриер.

Начин на плащане:

Наложен платеж - стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

Лош Добър

Технически спецификации

Технически спецификации
Сила на тока25А
Вид на продуктаДефектнотокова защита
Степен на защитаIP20 - IP33
Захранващо напрежение220-240V
ЦвятБял
Размери91x36x73.5мм
Гаранция2 години