МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН
Количка
За покупки над 300 лв. - запитайте за индивидуални цени и решения

Улично осветление

Какво е улично осветление?

Основната цел на уличното осветление е да помага на водачите на МПС, пешеходците и велосипедистите да се ориентират в тъмното. Много хора са убедени, че то е част от арсенала им за борба с престъпността. Освен това може да помогне за създаването на приятна атмосфера в междужилищни пространства и бизнес паркове.

Уличното осветление всъщност не е насочено към показване на пътя директно пред автомобила - светлините на колата правят това. То осветява прилежащите зони, за да предупреди шофьорите за появата на възможни опасности отстрани.

Преди поставянето на улично осветление трябва да се изясни дали целта е осветление на улица или пешеходна зона. Това ще определи височината, на която ще бъдат монтирани уличните осветителни тела, а също така може да повлияе на избора на светлинен спектър.

Височината на стълба, на който ще се монтират улични лампи е изключително важна за начина на разпределение на светлината. Обикновено за осветление на улици и по-високоскороостни пътища осветителните тела се монтират по-високо, а в пешеходните зони по-ниско.

За да е безопасно за водачите, светлината трябва да бъде относително постоянна, защото човешкото око се приспособява по-бързо при излизане на слънце, отколкото в тъмнината.

За известно време, когато влезем в тъмна стая, зрението ни е влошено. Следователно шофирането от добре осветено място към тъмно създава подобен ефект. Така че в идеалния случай, ако дадена област трябва да бъде осветена, уличните лампи са монтирани на високо и близо една до друга, така че светлината да остане постоянна, а очите да не се налага непрекъснато да се адаптират към различни нива на яркост.

За пешеходците е важно цялата зона да бъде добре осветена. Допълнителни тъмни участъци по тротоарите могат да бъдат създадени от различни условия, включително дървета, редици от големи храсти, високи сгради или много други. Ориентираното към пешеходците осветление трябва да бъде инсталирано на по-нисък стълб. Имайки предвид също, че с увеличаването на популярността на колоезденето необходимостта от улично осветление е от съществено значение за безопасността по велоалеите и пътеките.

Уличното осветление предоставя редица важни предимства. Може да се използва за насърчаване на сигурността в градските райони и за повишаване на качеството на живот чрез изкуствено удължаване на часовете, в които е светло, за да може да се осъществява дейност.

Уличното осветление също подобрява безопасността за шофьорите, колоездачите и пешеходците. Шофирането извън светлата част на денонощието е по-опасно. Пешеходците също са уязвими участници в движението, засегнати от намалената видимост в тъмното. Поради тази причина трябва да се намерят начини за намаляване на риска за всички участници в движението по време на тъмната част на денонощието.

Уличното лед осветление има висок индекс на цветопредаване (CRI), което е важно, за да изглежда светлината възможно най-естествена. Последното нещо, което някой иска докато шофира е заслепяваща синкава светлина. Затова повечето LED улични лампи се произвеждат с бяла светлина без неестествения син оттенък.

LED уличните осветителни тела улесняват по-безопасната навигация и насърчават чувството за сигурност на хората, които работят и живеят в района. Ето няколко важни неща, които трябва да знаете за уличното осветление, преди да го поставите или замените.

1. Височината на стълба.

Стълбът за улично осветление трябва да бъде с правилната височина, за да осигури подходящата плътност на осветлението. В повечето случаи височините на уличните стълбове варират от 2.7 до 4 метра. В идеалния случай стълбът за улично осветление трябва да осигурява достатъчно светлина, без да има прекалено отблясъци.

2. Последователност за поставяне.

Въпреки че помагат в борбата с престъпността, уличните светлини имат за цел да осветят пътя за пешеходци, велосипедисти и автомобилисти. Ако обаче една зона е добре осветена, а прилежащата зона не е, това създава предпоставки за инциденти, тъй като на очите отнема известно време, за да се приспособят. Уличните лампи трябва да се поставят на равномерни интервали, осигуряващи непрекъснатост на светлината.

3. Разпределение на светлината.

Въпреки че една улица може да бъде добре осветена, има фактори като дървета или високи сгради, които могат да създадат тъмни участъци. Жизненоважно е да имате предвид тези характеристики, когато проектирате как да поставите уличните лампи.

Стълбовете за улично осветление оказват голямо влияние върху външния вид на пътната схема в градския дизайн и трябва да бъдат планирани като част от цялостна концепция. Важно е в старите исторически градове и природозащитени зони да се обърне особено внимание на естетическото качество на дизайна и инсталацията на уличното осветление, като в същото време трябва да се внимава да се избегне светлинното замърсяване

Уличните осветители трябва да бъдат устойчиви на вандализъм и да бъдат поставени на места, които минимизират риска от повреда от превозни средства.

Значение на уличното осветление

• Намаляване на рисковете от инциденти през нощта;
• Възпираща роля по отношение на престъпления;
• Съдействие за защита на сгради или имущество;
• Създаване на сигурна среда за обитаване;
• Подпомага възпирането на вандализъм;
• Подобряване на външния вид и градския дизайн на района, особено в тъмно.

Колко енергия изразходва уличното осветление?

Лампите, използвани в уличното осветление, варират както по размер, така и по консумация обикновено между 20 и 300W в зависимост от това дали осветяват жилищен район, главен път или център на града. Обикновено се приема, че средната мощност на уличното осветление е около 80 вата.

Как работи уличното осветление?

Фотоклетките откриват дали е необходима светлина. Фотоклетките са светлочувствителни сензори, които реагират на количеството открита светлина. Когато светлината е твърде слаба, например привечер или при много облачно небе, сензорът подава сигнал да се активира потока на електричеството и лампите да светнат. Когато фотоклетката открие повече светлина, например призори, сензорът ще деактивира уличното осветление.

Видове улично осветление

Както сме изправени пред множество възможности за избор на крушки за домакинството, така има голямо разнообразие и за улично осветление. LED уличното осветление се превърна в предпочитан избор поради неговата превъзходна енергийна ефективност, както и ярката светлина, която удовлетворява потребителите.

Все още се предлагат и ползваните досега стари живачни, метал-халогенни или натриеви улични лампи, които са предпочитани за места, където трябва да се запази автентичния облик на мястото.

1. Металхалогенно улично осветление

Металхалогенни лампи се използват главно при осветление на паркинги и стадиони. Те са много ярки на цвят и допринасят за светлинното замърсяване. Произвеждат много бяла светлина и имат добро цветово представяне, което означава, че обектите под тези светлини изглеждат в истинския си цвят.

2. Натриеви улични лампи

Натриева лампа с високо налягане и натриева лампа с ниско налягане са най-често използваните за улично осветление до сега. Те произвеждат ярка светлина чрез смес от електричество и газове. Изискват малка поддръжка. Отнема няколко минути, за да се включат напълно и да получат жълто-оранжев блясък.

3. LED улично осветление

LED технологиите се развиха бързо и в посоката на уличното осветление. Те са изключително енергоефективни в сравнение с металхалогенните и натриевите. Светодиодите излъчват бяло-синя светлина, излишъкът от която може да има отрицателни ефекти, затова трябва прецизно да се подбират подходящите ватажи.

4. Соларни улични лампи

Уличните соларни лампи се захранват от соларни панели, обикновено монтирани на осветителната конструкция или интегрирани в самия стълб. Слънчевите панели зареждат акумулаторна батерия, която захранва LED светлините през нощта.
Повечето соларни лампи се включват и изключват автоматично чрез вградени светлинни сензори. Слънчевите улични лампи са проектирани да работят през цялата нощ.

С развитието на соларните технологии се появи и соларното улично осветление. То се захранвана от фотоволтаични панели. Тези соларни панели или вградени в самото улично тяло или са свързани към него. Акумулаторна батерия осигурява необходимата мощност на уличния осветител през цялата нощ. Тези соларни лампи реагират на промяната на светлината с помощта на сензор, по този начин интелигентно пестят енергия и могат да светяват няколко нощи, дори когато слънчевата светлина е недостатъчна. Това е причината в много потребители да преминат към соларно улично осветление.

Предимства на соларните улични лампи

 • на първо място, слънчевата енергия е абсолютно безплатна и е възобновяем ресурс за производство на електричество;
 • уличните соларни лампи изискват по-малко поддръжка от конвенционалното улично осветление;
 • те са независими от електрическата мрежа;
 • рискът от инциденти е сведен до минимум, защото няма проводници на ток;
 • соларното осветление е екологично и следователно помага за намаляване на въглеродния отпечатък;
 • идеални за поставяне в отдалечени райони, които нямат достъп до електромрежа.


Недостатъци на соларните улични лампи

 • изисква по-висока първоначална инвестиция в сравнение с конвенционалните улични лампи;
 • производството на енергия зависи изцяло от климатичните условия;
 • рискът от кражба е относително по-висок, тъй като те не са свързани към мрежата и са много скъпи;
 • сняг, прах или влага могат да се натрупват по соларните панели, което може да попречи на усвояването на енергията;
 • акумулаторните батерии ще трябва да се сменят няколко пъти през целия живот на осветителните тела.

Компоненти - соларното улично осветление се състои от три основни части:

Соларен панел - слънчевият панел е една от най-важните части на соларната улична лампа, тъй като слънчевият панел може да преобразува слънчевата енергия в електричество, което лампите използват, за да светят. Има два вида слънчеви панели, които обикновено се използват в соларните улични осветители: монокристални и поликристални. Коефициентът на конверсия на монокристалните слънчеви панели е много по-висок от техния поликристален аналог. Соларните панели също се различават по ватаж.

Осветително тяло - обикновено светодиодите се използват като основен източник на осветление за соларните улични лампи, тъй като LED ще осигури много по-висока светимост при по-ниска консумация на енергия. Липсата на време за загряване при светодиодите също позволява използването на детектори за движение за допълнително повишаване на ефективността.

Акумулаторна батерия - батериите ще съхраняват електричеството, генерирано от слънчевия панел през деня, и осигуряват енергия на осветителното тяло през нощта. Жизненият цикъл на батерията е много важен за живота на осветителното тяло и капацитетът на батерията ще повлияе на продължителността на светене.

LED улична соларна лампа 150W 6000K 5250lm IP65 20000mAh Li-ion с дистанционно LvT 7051
Ново -33 %
Производител: LvT Poland Код: 7051
LED улична соларна лампа 150W 6000K 5250lm IP65 20000mAh Li-ion с дистанционно LvT 7051 Уличното осветително тяло е в комплект със соларен панел, рогатка и дистанционно упавление IR.Соларното осветително тяло е с вградена 3.2V 20000mAh литиевойонна батерия (Li-ion).Време на работа сл..
158.00 лв. 237.00 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 638AL0000115
LED соларно улично тяло със сензор 90W 5000K 4500Lm IP65 + дистанционно управление Обхват на PIR сензора: 5-6м Височина за монтаж: 3-5 м Време за зареждане: 4 – 6 часа при слънчев ден Време за работа през нощта: 8 часа при непрекъснато светене ( задействан режим 3 ). При активен сензор, времето ..
132.00 лв. 162.00 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 618AL0000550
LED уличен осветител 30W 5700K 3900Lm IP67 за ф40 130Lm/Wс чип PHILIPS 3030..
85.00 лв. 93.99 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 618AL0000555
LED уличен осветител 50W 5700K 6500Lm IP67 за ф60 130Lm/Wс чип PHILIPS 3030..
104.00 лв. 116.00 лв.
Производител: 2R Код: 09004
LED Уличен осветител Granada SB 40W 5000K 5600Lm IP66 ..
118.00 лв. 128.00 лв.
Производител: 2R Код: 27282
LED Уличен осветител Granada SB 60W 5000K 8400Lm IP66 ..
131.00 лв. 146.00 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 30W 4000K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 30W 4000K 3600Lm IP66 120Lm/W..
80.50 лв. 107.50 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 30W 6500K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 30W 6500K 3600Lm IP66 120Lm/W..
81.50 лв. 107.50 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 45W 4000K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 45W 4000K 5400Lm IP66 120Lm/W..
97.00 лв. 115.00 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 45W 6500K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 45W 6500K 5400Lm IP66 120Lm/W..
97.00 лв. 115.00 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 60W 4000K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 60W 4000K 7200Lm IP66 120Lm/W..
126.00 лв. 149.00 лв.
Производител: LEDVANCE - OSRAM Код: ECO AREA 60W 6500K
LED уличен осветител LEDVANCE ECO 60W 6500K 7200Lm IP66 120Lm/W..
126.00 лв. 149.00 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 618AL0000710
LED уличен осветител регулируем 30W 5000K 2700Lm IP65 IK10 ф60 с отделен драйвърматериал: алуминий;удароустойчивост - IK10.Приложение:подходящ е за улично осветление, външно промишлено осветление, осветление за паркиги...
62.00 лв. 71.00 лв.
Производител: Китай Код: BGON09350066
LED улично осветително тяло IP65 100W 4000K 10200Lm ф40 черно..
67.00 лв. 78.00 лв.
Производител: Китай Код: BGON09350060
LED улично осветително тяло IP65 30W 4000K 3500Lm ф40 черно..
33.00 лв. 49.00 лв.
Производител: Китай Код: BGON09350062
LED улично осветително тяло IP65 50W 4000K 5700Lm ф40 черно..
44.30 лв. 62.00 лв.
Производител: 2R Код: 18327
СОЛАРНА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА iStar 5 години гаранция на системата 2 години гаранция на батериятаОсветително тяло: Granada SB10W, 15W, 20W, 30W, 40W; Соларен панел: монокристален, с алуминиева рамка и конектори; Контролер: 12/24V,IP68, програмируем с автоматично влючване и изклю..
1 660.00 лв.
Производител: 2R Код: 18334
СОЛАРНА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА iStar 5 години гаранция на системата 2 години гаранция на батериятаОсветително тяло: Granada SB10W, 15W, 20W, 30W, 40W; Соларен панел: монокристален, с алуминиева рамка и конектори; Контролер: 12/24V,IP68, програмируем с автоматично влючване и изклю..
1 990.00 лв.
Производител: 2R Код: 18341
СОЛАРНА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА iStar 5 години гаранция на системата 2 години гаранция на батериятаОсветително тяло: Granada SB10W, 15W, 20W, 30W, 40W; Соларен панел: монокристален, с алуминиева рамка и конектори; Контролер: 12/24V,IP68, програмируем с автоматично влючване и изклю..
2 250.00 лв.
Производител: 2R Код: 18358
СОЛАРНА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА iStar 5 години гаранция на системата 2 години гаранция на батериятаОсветително тяло: Granada SB10W, 15W, 20W, 30W, 40W; Соларен панел: монокристален, с алуминиева рамка и конектори; Контролер: 12/24V,IP68, програмируем с автоматично влючване и изклю..
2 630.00 лв.
Производител: 2R Код: 18365
СОЛАРНА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА iStar 5 години гаранция на системата 2 години гаранция на батериятаОсветително тяло: Granada SB10W, 15W, 20W, 30W, 40W; Соларен панел: монокристален, с алуминиева рамка и конектори; Контролер: 12/24V,IP68, програмируем с автоматично влючване и изклю..
2 780.00 лв.
Производител: LIGHTEX Код: 638AL0000090
LED соларно улично тяло със сензор 10W 6000K 900Lm IP65  Параметри: Соларен панел: Монокристал Батерия: Литиева LED чип: 60 SMD 5730 EPISTAR Обхват на PIR сензора: 5-6м Височина за монтаж: 3-5 м Време за зареждане: 4 – 6 часа при слънчев ден Време за работа през нощта: 8 часа при непрек..
119.00 лв.
Производител: UltraLux Код: LUTDH10040
LED уличен осветител 100W 4000K 13000Lm IP66 ф60 130lm/w с вграден драйвър LUTDH10040Тази серия (LUTDH) LED улични осветители на UltraLux работят с неутрална светлина (цветна температура 4000K). Също така те се предлагат в широк диапазон на мощност - 20W, 40W, 60W и 100W, както  и подобрен..
131.00 лв.
Производител: UltraLux Код: LUTDH2040
LED уличен осветител 20W 4000K 2600Lm IP66 ф60 130lm/w с вграден драйвър LUTDH2040Тази серия (LUTDH) LED улични осветители на UltraLux работят с неутрална светлина (цветна температура 4000K). Също така те се предлагат в широк диапазон на мощност - 20W, 40W, 60W и 100W, както  и подобрена е..
67.00 лв.
от 1 до 24 от общо 129 резултата (6 стр.)
Бърза и сигурна доставка до области: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол