МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН
Количка
За покупки над 300 лв. - запитайте за индивидуални цени и решения

Общи условия

Уважаеми потребители,

Следната страница има за цел да ви запознае с условията за ползване на електронният магазин www.maxtrade.bg

1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

1.1. Настоящите „Oбщи условия“ уреждат отношенията на собственика МАКС ТРЕЙД ПРО ООД (наричан по-долу Търговец) на електронният магазин - maxtrade.bg и ползвателите му (наричани по-долу Клиенти/Потребители), както по отношение на използването на електронния уебсайт, така и относно сключване на договори с потребителите на сайта относно покупко-продажбата на стоки/услуги предлагани от продавача (чрез Договор за покупко-продажба от разстояние).

2. ДАННИ НА ПРОДАВАЧА.

2.1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, онлайн сайта maxtrade.bg се управлява от МАКС ТРЕЙД ПРО ООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Оборище №9, ЕИК 206589365, Булстат BG206589365 и банкова сметка – IBAN: BG73UNCR70001524460262, BIC: UNCRBGSF, телефон за връзка: +359 879 990 154 и имейл адрес: office@maxtrade.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Електронен магазин/уебсайт – онлайн платформа, съвкупност от интернет страници, с обща заглавна страница, зареждайки се във Вашия браузър при изписване на електронният адрес maxtrade.bg

3.2. Потребител – позвател нa електронният магази, всяко лице, въвело електронния адрес www.maxtrade.bg или достигнало до www.maxtrade.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт

3.3. Потребителски профил (Акаунт) – регистрация в maxtrade.bg, създадена от Kлиентa, чрез негов имейл адрес и парола, която му позволява да изпрати поръчка/сключи договор за покупко-продажба от разстояние и която съдържа информация относно Потребителя и история на действията му в Уебсайта.

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Клиента, чрез който Клиента заявява на Търговеца през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Уебсайта.

3.5. Потребител с бърза поръчка - всяко лице, което е извършило указани от maxtrade.bg действия, за да направи поръчка на стока от maxtrade.bg, без да се регистрира в Уебсайта.

3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

3.7. Бюлетин – информационни средства, основно електронни, касаещи стоки и/или услуги предлагани от www.maxtrade.bg, съдържащи информация за промоционални и/или нови продукти,включително и за закупуване на ваучери или промоции предлагани в определен период от време.

3.8. Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Клиента адрес. По-долу срешани като Спиди и/или Еконт.

3.9. Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока. 

3.10. Съдържание – всякаква информация, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни и др., предоставена от Търговеца на Клиента чрез електронния магазин, информация за продукти, услуги, цени, отстъпки, съобщения изпратени посредством всякакви комуникационни средства.

3.11. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба.

3.12. Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронният магазин при спазване на условията за плащане.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на www.maxtrade.bg са задължителни за всички Потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва Общите условия безусловно, както и дава изричното си съгласие за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

4.2. Общите условия, могат да бъдат променяни едностранно по всяко време, от страна на Търговеца, без предварително известяване.

4.3. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите условия или част от тях, той се задължава да не използва електронния магазин по смисъла на настоящите Общо условия.

4.4. Maxtrade.bg има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

4.5. Maxtrade.bg има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.

4.6. Клиентът има право да оттегли съгласието си с Общите условия в случай, че няма задължения към‚ МАКС ТРЕЙД ПРО ООД, и ако не е стартиран договор за покупко-продажба.

4.5.Комуникация между Клиента и Търговеца може да се осъществява чрез посочените на сайта канали за комуникация или чрез директната форма за контакт.

5. СЪДЪРЖАНИЕ

5.1. МАКС ТРЕЙД ПРО ООД се стреми да поддържа точността на предоставената информация към Клиента посредством електронния магазин.

5.2. МАКС ТРЕЙД ПРО ООД не претендира за изчерпателност на информацията.

5.3. Изображенията на продуктите имат информативен характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията в електронния магазин. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

5.4. ‚МАКС ТРЕЙД ПРО ООД не носи отговорност за технически грешки, неточности в описанието или снимките на продуктите, или цените на продуктите, както и за евентуална външна злонамерена намеса въпреки нашите усилия. При наличие на такива моля сигнализирайте за тяхното отстраняване.

5.5. Характеристиките или цените на продуктите, както и всяко друго съдържание, описано в Уебсайта може да бъде промeняно от Maxtrade.bg по всяко време и може да съдържат непредвидени грешки. В случаи, че сте се натъкнали на такава, моля да ни известите.

5.6. Възможно е електронния магазин да съдържа линкове към други сайтове. МАКС ТРЕЙД ПРО ООД, не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в Maxtrade.bg по никакъв начин не означава, че МАКС ТРЕЙД ПРО ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на Maxtrade.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

5.7. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.maxtrade.bgне представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог на стоките предлагани от МАКС ТРЕЙД ПРО ООД.

6. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

6.1. Клиентите използват интерфейса на www.maxtrade.bg за да сключват договори за покупко-продажба от разстояние, на предлаганите стоки в електронният магазин.

6.2. Договорът се сключва на български език и представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.maxtrade.bg. Спецификите на отделните договори са описани във всяка потвърдена от Клиента поръчка.

6.3. Страни по договора са Търговеца и Клиента с предоставените данни при регистрацията на поръчка.

6.4. Клиентът изпраща поръчка през електронния магазин, с което заявява желание да получи съответната Стока или услуга от Търговеца срещу заплащане.

6.5. Клиентът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

6.6. Търговецът има право да не достави всички Стоки и услуги от Поръчката поради изчерпване на складовата наличност, промяна в цената, или по собствено усмотрение. При всички случаи Търговецът уведомява Клиента за това по имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително стойност на стоката или услугата.

6.7. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговецът и Клиента се счита за сключен, когато Клиента получи информация по електронен път или чрез телефонно обаждане, че Търговецът е готов да изпрати Стоката и/или услугата.

6.8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

7. ПОРЪЧКА

7.1. Клиента има право да прави поръчки на стоки и/или услуги в www.maxtrade.bg, по всяко време, след регистрация в уеб сайта или без - с бърза поръчка. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида стоки, количеството им, начина на плащане и доставка, според предложените възможности от maxtrade.bg. При извършване на поръчка, Клиента влиза в договорни отношения с МАКС ТРЕЙД ПРО ООД за покупко-продажба на избраните стоки, регламентирани с настоящите Общи условия.

7.2. Kлиентът може да прави Поръчки в Уебсайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани от maxtrade.bg, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата

7.3.  Клиентът има право да направи поръчка на стока или стоки, като минималната стойност за такава е 35лв. 

7.4. След изпращане на поръчката, Клиентът се съгласява, Търговецът да се свърже с него чрез всички комуникационни средствa, предоставени от Клиента, за потвърждаване на наличността, цените и сроковете на доставка.

7.5. Преди регистрирането на поръчка всеки Клиент потвърждава, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия.

7.6. Търговецът може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчката, направена от Клиента, за което следва да го уведоми. Отказът за изпълнение не влече никакви задължения на някоя от страните или отговорност за нанесени вреди при следните случаи:

  • непълна и невярна информация, предоставена от Клиента
  • липса на складова наличност на избраната от Клиента стока
  • осъществяване на парична транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца
  • непълна и невярна информация, относно продукти в продуктовият каталог на сайта

7.7. Системата за покупки през електронния магазин отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от maxtrade.bg

7.8. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта.

7.9. При регистрацията на всяка поръчка, Клиентът трябва да въведе всички необходими данни за извършване на доставка на Стоки и/или Услуги. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на Поръчките при предоставени неверни или непълни данни.

7.10. При онлайн плащане или плащане с банков трансфер, Търговецът не носи отговорност за разходите свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента във връзка с транзакцията. Тези разходи са за сметка на Клиента.

7.11. При създаване на акаунт в електронният магазин, Клиента има възможност да даде съгласието си за получаване на електронен бюлетин. Отказ за получаване на електронен бюлетин може да бъде изразен чрез линк за отказ, който се намира в съдържанието на всеки бюлетин или чрез директен контакт с нас чрез посочените контакти в уебсайта.

7.12. Търговецът има право да прехвърли своите права и задължения по настоящият договор и всеки договор за попупко-продажба от разстояние на трети лица, като същият не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения. Клиентите следват да бъдат информирани за прехвърляне на правата.


8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

8.1. Търговецът предлага от 2 до 5 годишна гаранция или според посочения срок от производителя на даден продукт, който е закупен. Срокът на гаранцията почва да тече от момента, в който е закупен продуктът до изтичането и на съответната дата, зададена от документа, който представлява покупката. В този срок при повреда, неправилно функциониране или някакъв друг вид проблем с продукта, клиента има право да му бъде заменен повредения продукт със чисто нов или да бъде ремонтиран, като го изпрати обратно към МАКС ТРЕЙД ПРО ООД за негова сметка и получи обратно отново за негова сметка.

8.2. Гаранцията не покрива щети, направени от некомпетентно ползване/монтиране на продукта, и/или щети нанесени от неправилна употреба. Клиентът не трябва да извършва каквито и да било ремонтни действия върху/спрямо Стоката.

8.3. След получаване на продукта, изпратен от Клиента, Търговецът извършва преглед, с цел да се установи повредата. В рамките от 2 до 5 работни дни, Търговецът се задължава да информира Клиента за състоянието на стоката и да информира в какъв срок ще бъде ремонтиран или заменен продукта с нов. Срокът за покриване на гаранционните условия варира от 14 работни дни до 30 работни дни, в зависимост от причината, но не по-късно.

8.4. При невъзможност за ремонт или замяна на Стоката, предмет на гаранционните условия, Клиента има право да избере нова Стока от предлаганите от Търговеца, на минимум същата стойност или по-висока, като се задължава да заплати разликата.

8.5. За повреди в Стоката и желание да използва правото си спрямо Гаранционните условия, Клиентът се задължава да извести Търговеца, за намеренията си по електронен път, попълвайки съответният формуляр, или чрез обаждане преди да предприеме, всякакви други действия.

9. ЦЕНИ

9.1.Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

9.2. Цените на Стоките, посочени в електорнният магазин не включват опаковане и транспортиране до адреса на Клиента.Тези данни са видими при завършване на поръчката, в зависимост от избора на Клиента.

9.3. Maxtrade.bg си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка, по всяко време, без предизвестие.

9.4. МАКС ТРЕЙД ПРО ООД, си запазва правото при грешна цена в сайта, да уведоми клиента преди потвърждаване на поръчката, и Клиента е с правото да се откаже от договора, без последствия и за двете страни по договора.

9.5. Продукти с цена 0 лв. не могат да бъдат закупени, ако видите такива, моля свържете се с нас!

10. ДОСТАВКА

За екипът на maxtrade.bg винаги е било важно да доставяме поръчките Ви бързо и удобно, затова използваме куриерските услуги на Спиди и Еконт.

За повече информация, относно условия доставка Вижте тук

11. ПЛАЩАНЕ

B oнлaйн мaгaзин maxtrade.bg можете да платите чрез:

11.1. Чpeз Наложен Платеж/ Πoщeнcĸи пapичeн пpeвoд (ΠΠΠ)

Плащането се извършва директно на куриера при получаване на пратката

11.2. Бaнĸoв пpeвoд

За повече информация, относно условия за плащане Вижте тук

12. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

12.1. МАКС ТРЕЙД ПРО ЕООД следва всички международни стандарти и разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България и чрез електронния уебсайт maxtrade.bg Ви дава възможност да върнете закупения от Вас продукт в 14 дневен срок от получаването му и да получите обратно парите, които сте заплатили за него.

За повече информация, относно условия за връщане на стока Вижте тук

13. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

13.1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

За повече информация, относно условия за рекламации на стоки Вижте тук

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

14.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

15.2. Във всички останали случаи, отговорността на Търговеца е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

16.ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

16.1. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Maxtrade.bg и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

16.2 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към:

(1) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg